Integracja SOTiPM z rejestrem BDO

dodane: 11 grudzień
Integracja SOTiPM z rejestrem BDO

Prowadzenie firmy wymaga sprawnego działania, koordynacji pracy oraz zarządzania procesami. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań i narzędzi wspomagających działania przedsiębiorcy. Wykorzystanie zdobyczy nowoczesnych technologii umożliwia automatyzację i usprawnienie tych działań.

System Obsługi Transportu i Pracowników Mobilnych jest wsparciem w różnych obszarach biznesowych. Przedsiębiorcy poza wyzwaniami związanymi z zarządzaniem firmą muszą także wypełniać obowiązki wynikające z przepisów prawa. Nowelizacja ustawy o odpadach nakłada na niektórych przedsiębiorców dodatkowe obowiązki, związane z rejestracją, ewidencjonowaniem oraz składaniem sprawozdań w systemie BDO. Dzięki integracji SOTiPM z BDO usprawnione zostaną procesy w firmie, co dokładniej wyjaśnimy w kolejnych akapitach artykułu.

Czym jest system BDO?

BDO, czyli baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, to system informatyczny, utworzony w 2012 roku. Jednym z elementów systemu jest rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Od 1 stycznia 2020 r. uruchomione zostaną kolejne dwa moduły systemu – ewidencji oraz sprawozdawczości.

W związku z planowanym wprowadzeniem elektronicznej ewidencji funkcjonująca obecnie karta przekazania odpadów nie będzie już dostępna. Co istotne – niezarejestrowane firmy w rejestrze nie będą miały możliwości wystawienia elektronicznej karty przekazania odpadów oraz nie będą mogły przekazać odpadów odbierającemu.

Obowiązek rejestracji w rejestrze BDO dotyczy podmiotów wykazanych w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach m.in. wytwórców odpadów – wytwórcą jest każdy, kogo działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdy, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów. Należy jednak zaznaczyć, że nie wszystkie firmy muszą rejestrować się w rejestrze BDO, takim podmiotem są np. przedsiębiorcy wytwarzający wyłącznie odpady komunalne.

Za działania niezgodne z prawem m.in. gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru, brak wniosku o wpis do rejestru, złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym grozi kara grzywny bądź aresztu. Natomiast za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru, za transport odpadów bez wpisu do Rejestru BDO grozi administracyjna kara pieniężna. W zależności od uchybienia, może ona wynosić od 5.000 złotych do miliona złotych.

Automatyzacja procesów dzięki integracji SOTiPM z BDO

Zalety integracji SOTiPM z BDO to m.in. możliwość skorzystania z funkcjonalności oferowanych przez system BDO, usprawnienie realizowanych procesów oraz możliwość szybszej obsługi klientów.

SOTiPM – System Obsługi Transportu i Pracowników jest zaawansowanym narzędziem, umożliwiającym automatyzację procesów w firmie. Usprawnia pracę handlowców, serwisantów, kierowców, ankieterów, kurierów, kontrolerów jakości, przedstawicieli medycznych, farmaceutycznych, kierowników działów obsługi klienta, transportu sprzedaży oraz poszczególnych działów w firmie, takich jak dział handlowy, obsługi klienta, transportu i logistyki, magazynowania, finansowy, kontrolingu. Wspomaga działania Zarządu.

System SOTiPM posiada dodatkowe funkcjonalności, dedykowane firmom zajmującym się odbiorem, transportem i utylizacją odpadów, dystrybucją towarów, dostawami i odbiorami od klientów, serwisem i utrzymaniem w ruchu infrastruktury oraz urządzeń, wynajmem sprzętu i wyposażenia, usługami u klientów, merchandisingiem oraz sprzedażą w terenie.

SOTiPM to multiplatformowe rozwiązanie dostępne po zakupieniu licencji oraz w formie wynajmu, dedykowane przedsiębiorcom działającym w różnych branżach. Posiada wiele funkcjonalności usprawniających np. zarządzanie flotą pojazdów oraz wykonywanie innych działań.

Krótko o nas

Spółka informatyczna. Od 22 lat na rynku. Specjalizacja w IT dla biznesu.

Stały rozwój kompetencji i przekrojowe doświadczenie w produkcji, integracji, wdrażaniu oraz utrzymaniu w ruchu rozwiązań informatycznych dla Średnich Przedsiębiorstw.

Kompetentni, operatywni, skuteczni. Sprawdź nas.

Dostarczamy rozwiązania dla Twojego sukcesu.

Jak nas znaleźć

ul. L. Kondratowicza 37
03-285 Warszawa

22 888 50 00
info@sotipm.pl

Dołącz do nas

Chcesz tworzyć nowoczesne oprogramowanie?
Dołącz do nas
© ITCenter 2019      Projekt i wykonanie ITCenter
Top