Transport odpadów – obowiązki podmiotu transportującego

dodane: 05 luty
Transport odpadów – obowiązki podmiotu transportującego

Zgodnie z ustawą o odpadach firmy transportujące odpady zobowiązane są do posiadania wpisu w rejestrze BDO – jest to rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, tzw. BDO. Przedsiębiorcy wpisani do BDO muszą prowadzić elektroniczną ewidencję oraz sprawozdawczość odpadów.

Niewywiązanie się z obowiązków wynikających z ustawy o odpadach obarczone jest różnymi sankcjami m.in. karą grzywny i aresztu. Integracja SOTiPM z BDO umożliwia usprawnienie procesów w firmie.

Kary dla podmiotów transportujących odpady za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o odpadach

Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru BDO dotyczy wielu firm – również przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniających pracowników i działających na małą skalę. Za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami możliwe jest sprawdzenie czy firma objęta została obowiązkiem rejestracji – należy jednak pamiętać, że uzyskany wynik ma wyłącznie charakter poglądowy, w razie wątpliwości należy skontaktować się z urzędem marszałkowskim. Wpis dokonywany jest z urzędu lub na wniosek podmiotu.

Do rejestracji w rejestrze BDO zobowiązane są m.in. firmy zajmujące się transportem odpadów.

Za transport odpadów bez wpisu do rejestru BDO nakładana jest administracyjna kara pieniężna w wysokości od 2.000 zł do 10.000 zł. Co więcej, kara od 1.000 zł do 100.000 zł nakładana jest za niedostarczenie odpadów przez transportującego odpady do posiadacza odpadów lub miejsca przeznaczenia odpadów, wskazanego przez zlecającego usługę transportu odpadów.

Za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o odpadach może być orzeczona również kara grzywny lub kara aresztu – za brak wniosku o wpis do rejestru lub o zmianę wpisu do rejestru, wykreślenie z rejestru, a także złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym i za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru.

Karze grzywny lub aresztu będzie też podlegał każdy, kto nie będzie posiadał w trakcie transportu odpadów potwierdzenia wygenerowanego z BDO.

Transport odpadów – obowiązki podmiotu transportującego

Zgodnie z art. 69 ust. 1 a ustawy o odpadach kierujący pojazdem transportującym odpady ma obowiązek posiadać przy sobie potwierdzenie wygenerowane z BDO, które umożliwia weryfikację ze stanem rzeczywistym danych znajdujących się w karcie przekazania odpadów. Obowiązek ten dotyczy również kierujących pojazdem transportującym odpady komunalne do posiadacza odpadów, który prowadzi zbieranie odpadów komunalnych lub przetwarzanie odpadów komunalnych.

Niezwłocznie po zakończeniu transportu podmiot transportujący ma obowiązek potwierdzić zrealizowany transport odpadów.

Po dokonaniu rejestracji w rejestrze BDO należy pamiętać o aktualizowaniu danych np. nazwy firmy, adresu siedziby, zmiany zakres prowadzonej działalności, która wymaga posiadania wpisu w rejestrze BDO.

Korzyści dla firm transportujących odpady z integracji SOTiPM z BDO

Integracja systemu SOTiPM z BDO to szereg korzyści dla firmy:

  • usprawnienie procesów realizowanych w firmie,
  • zapewnienie pełnego dostępu do danych,
  • realizacja wymogu generowania dokumentów z systemu BDO,
  • możliwość aktualizowania statusu dokumentów w systemie BDO.

Program SOTiPM to zaawansowane narzędzie, usprawniające i automatyzujące różnorodne procesy w Twojej firmie np. zarządzanie flotą samochodów. Posiada integracje z systemami ERP wiodących producentów oraz szereg funkcjonalności. Wyposażone zostało w dedykowane funkcjonalności dla firm z różnych branż m.in. zajmujących się odbiorem, transportem i utylizacją odpadów.

Krótko o nas

Spółka informatyczna. Od 22 lat na rynku. Specjalizacja w IT dla biznesu.

Stały rozwój kompetencji i przekrojowe doświadczenie w produkcji, integracji, wdrażaniu oraz utrzymaniu w ruchu rozwiązań informatycznych dla Średnich Przedsiębiorstw.

Kompetentni, operatywni, skuteczni. Sprawdź nas.

Dostarczamy rozwiązania dla Twojego sukcesu.

Jak nas znaleźć

ul. L. Kondratowicza 37
03-285 Warszawa

22 888 50 00
info@sotipm.pl

Dołącz do nas

Chcesz tworzyć nowoczesne oprogramowanie?
Dołącz do nas
© ITCenter 2019      Projekt i wykonanie ITCenter
Top